Kenty PDF

Click for Free Tutorial. Mga Buod Ng Bawat Kabanata ng El Filibusterismo ni Jose Rizal. Listen to El Fili Chapter Summaries (Buod in Tagalog). El Filibusterismo (Spanish for The Filibustering), also known by its English alternate title The Reign of Greed, is the second novel written by Philippine national. Maikling buod ng bawat kabanata ng el filibusterismo | He wouldnt hurt angry hornets. Instead the floor. Therefore the, Maikling buod Alboth.

Author: Fecage Yobei
Country: Brunei Darussalam
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 16 March 2010
Pages: 193
PDF File Size: 8.17 Mb
ePub File Size: 7.92 Mb
ISBN: 283-1-51714-399-9
Downloads: 67081
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faurr

Pumapasok kse noon ang mga bata sa kolehiyo hindi upang matuto kundi upang matapos ang kurso. Nabanggit rin dito ni Pecson ang tungkol sa mga prayle na kung saan, ito raw ay kasa-kasama natin mula pagkabuhay hanggang pagkamatay sapagkat lahat daw ay pinamumunuan at pinanghahawakan nila.

Buod ng El Filibusterismo

Nabago ng bahagya ang kanyang palad pagtuntong niya sa ikatlong taon; Naging gurop niya ang isang dominikong masayahin, palabiro at mapagpatawa sa mga mag-aaral, may katamaran sapagkat sa ilang kinalulugdang mga mag-aaral niya ipinauubaya ang mga aralin. Kabanata 32 Mga Bunga ng Paskin Pinauwi na ng mga ina ang kanilang mga anak na nag-aaral, para sa madibdibang bakasyon o pagsasaka sa kanilang lupain upang maiwas sa gulo na nangyari. Malugod na tinanggap an lampara na hawak ni Simoun, lahat ay manangha at pinuri ang lampara.

Pagsapit niya sa San Juan de Dios, nalaman niya ang tungkol sa pagkakadiskubre ng mga paskin sa Unibersidad at sinasabing ang Asosasyon ang may kagagawan nito. Joining is easy, of course! Papayag lamang siya na ilagay sa bodega ang mga armas na kakailanganin ni Simoun. Ang ilan ay nagmungkahi na ialay ito kay Quiroga na nagnanais magtatag ng konsul.

  CAUCA Y RECAUCA GUATEMALA PDF

Sunod na binuksan ni Simoun ang aparador at kinuha ang isang bote. Ito ay hindi nila kagustuhan!

Chapter Summaries

Sa kanyang mabulaklak na salaysay ay kung anu-ano ang mga kasinungaling inilagay at ginawa. Dito ay nagkakatawanan sila at nagbibiruan ngunit halatang pilit sapagkat sila rin ay kinabakabahan sa maaaring maging katugunan ni Don Bg sa kanilang hiling.

Nararapat lamang daw na ito ay sa Pilipinas ipatungkol sapagkat hindi raw kilala sa Tsina ni sa Hapon ang pansit.

Ang Nochebuena ng Isang Kutsero Sinong — ang kutsero ni Basilio na kinulata ng mga guwardiya SIbil sapagkat naiwan niya ang kanyang sedula. Hindi naman daw nag himagsik ang mga mamamayan ng Ehipto na gumawa ng mga Piramide tulad ng mga taong gumawa ng Koliseo sa Roma. Ngunit sinabi ni Basilio na kamamatay lamang ni Maria Clara kaninang umaga. Nagsigawan ang mga nakakita, at nagkagulo ulit dahil may magnanakaw daw!

Ang ilan ay nais itong ialay sa Eminencia Negra, na siya naming si Simoun. Naisip niya na samakatuwid na ang namatay o naglaho na tagapagmana ng lupaing ito ay walang iba kundi ang alaherong si Simoun—napagtagpi-tagpi na ni Basilio na si Simoun nga si Crisostomo Ibarra.

El Filibusterismo Chapter Summaries

Inalok niyang uminom ang dalawa ng serbesa sapagkat sabi nga ni Padre Camorra ay mabuting uminom nito, ngunit tumanggi si Isagani at Basilio. Sinabi ni Isagani na ang mga prayle, pati ang gobyerno ay linilibak ang mga Indio at pinagkakaitan ng karapatan dahil sa kamangmangan.

Makikita din natin filibusteriismo na may pagkatsismoso ang mga Pilipino at may iba na walang inisip kundi ang kanilang kayamanan.

Matagal siyang naghintay ngunit nakalimot ito kaya naman siya ay tumaba nang lubusan.

  DRENO POMPE PDF

El Filibusterismo

Nang magkaroon ng konting kaguluhan sa simbahan ay inakala ng mga tao na sumiklab na ang rebolusyon na siyang lalong ikinatakot ng mga tao. Nasa loob din ng dulaan si Pepay. O dili kaya’y mga buod ng bawat kabanata o ng buong El Fili mismo? Ang ibig sabihin nito ay gagawa ng bagong ilog at sasarhan ang matandang ilog.

Ang Palabas Sa loob ng teatro ay punong-puno ng mga tao. Natakot si Basilio dahil akala niyang si Simoun ay kasangkot rin. Those who have given more extensive feedback are interested in summaries in English, while the rest who are looking for summaries in Tagalog or Filipino have not said anything more than: Ayon sa kanya hindi pa huli ang lahat, maganda ang kombinasyon nilang dalawa dahil si Simoun ang mamahala sa itaas samantalang si Basilio naman sa ibaba.

Pinagtalunan kung ang susuotin ba ay prak na sinasabing suot ni Kap. Ang sagot naman ni Isagani ay: Dumating si Simoun na hawak ang lampara, na sadyang napakaganda at kaayaaya, sumond dito ang pagdating ng Kapitan Heneral. May babaeng tumalon sa bintana at namatay at may babaeng nagtatakbong lumabas ng kumbento na tila wala na sa katinuan. Kulang daw ito sa tibay at mapanganib. Si Sandoval naman ay kararating lamang sa kanilang upuan buhat sa ibang palko.