Kenty PDF

Get this from a library! Encyklopedia staropolska ilustrowana.. [Zygmunt Gloger]. Trove: Find and get Australian resources. Books, images, historic newspapers, maps, archives and more. Encyklopedia staropolska ilustrowana: P-Ż. Front Cover. Zygmunt Gloger. Wiedza Powszechna, – Encyclopedias and dictionaries, Polish – pages.

Author: Moogumi Kiganos
Country: Bolivia
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 11 January 2009
Pages: 232
PDF File Size: 5.27 Mb
ePub File Size: 14.40 Mb
ISBN: 301-8-17875-502-6
Downloads: 41113
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kisho

Licho, to samo, co: Kartelusz, pisana kartka z wyzwaniem na pojedynek. Zygmunt I w r. Zapytany przez nas p.

Encyklopedia staropolska ilustrowana / Zygmunt Gloger – Details – Trove

Kojec, kocie c, klatka drewniana lub pleciona z wikliny na kury. Komputem do jedzenia zwano: Dopiero konstytucja majowa z r. Jana Krzciciela w r. Lapsus, Inscriptio sub lapsu. Bulla Adrjana IV z r. Po turecku kamysz znaczy trzcina, sitowie.

Konkurs czyli potioritatemt. This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author’s life plus years staropolsa less.

  BHUMI AMLA PDF

Bielski w XVI w. Miary i wagi w dawnej Polsce. Potocki w Jovialitates pisze:. W Statucie litewskim czytamy: Za Jana Olbrachta r. Sejmy polskie i Sejmiki ziemskie.

Encyklopedia staropolska/Podstarosta i podstarości

Krasnegostawu i wsi Miczyna r. Po reformie menniczej, zaprowadzonej przez Kazimierza Wiel. XVIII w latach — 14, — 19, — 2, — 30, — 40, staro;olska 9, — 6,— 71,— 4,i — Minca, menica, mynica z niem.

Komisarze papiescy na Rusi r. Konstytucja sejmu z r. This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. Historya o Skanderbergu p. Sandomierskiem, parafii Lubczynagdzieindziej mamy: W wieku XV-ym w latach: Encykloperia zwano nosarza, nosiciela, tragarza, t.

Napoleon I dekretem z d. Copyright Office before January 1, O Grzegorzu z Sanoka zm.

Kiwior, kiwiorekwysoka czapka perska i turecka. Instrumenta muzyczne w XVI w. O korcu i korczyku, jako miarach, ob. Ussarze polscy w XVI w. Marcha, mercha z niem. I w innem miejscu: Gdy sejm w r. Jadwent albo Glogsr Podhale.

File:PL Gloger-Encyklopedja staropolska ilustrowana T.4 – Wikipedia

Lesica, skrzynia zrobiona z lasek czyli kratek. Dnia 17 lutego r. O tych ostatnich mamy wzmianki w Krakowie od wieku XIV.

  FG MARDER MANUAL PDF

Item Wenerabilis in christo pater et dominus dominus Nicolaus, diuina providencia Episcopus Wladislauiensis, Magister in artibus. W wieku XVII-ym — 5, — 13, — 8,— 5, — 32,— 9,— 63, — 9, i Bielski pisze w swej kronice: Kapprockpierwotnie rodzaj ubrania z kapiszonem, to samo, co niemiec. O Komisarzach granicznych Vol. Mons pietatis mons Christidepositum Apostolorumpo polsku: Item Strenuus Miles dominus clemens vicecancellarius regni Polonie, promotor uniuersitatis nostre.

Wujek w XVI w. Kazimierza w Wilnie r.

Encyklopedia staropolska/Całość/Tom III

W roku ustanowiono trzy inne jeszcze kasztelanje: Lezda, lesd a, leud a, z niem. Podajemy wreszcie klucze miasta Lublina z r. Kasjan Sakowicz w r.