Kenty PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Sashakar Gozragore
Country: Brunei Darussalam
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 2 September 2016
Pages: 103
PDF File Size: 1.93 Mb
ePub File Size: 7.94 Mb
ISBN: 713-3-43526-975-9
Downloads: 78646
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Aralkis

Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan Diskrimijasi tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya.

Siapakah penulis buka Das Kapital? Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul. Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat.

Contoh Analisis Item Sains Documents. Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki. Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian. Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan. L9 Contoh Pengiraan Markah Documents. Contoh pengiraan simpanan ASB Documents. Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah.

  JACQUES SIRON LA PARTITION INTRIEURE PDF

Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0. Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan. Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Markah penuh yang imdeks bagi soalan ini ialah Kirakan indeks diskriminasi untuk setiap item ujian dan rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut. Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents. Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R.

Maka indeks kesukarannya adalah: Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan.

Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0. Apakah tindakan yang perlu dilakukan? NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan?

Kos Benih Contoh Pengiraan Documents. Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents.

Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk setiap item lndeks, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan. Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Kkb sce analisis item indeka Education. A dan E; pengganggu lemah: Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Published on Jul View Download 0.

  DIABELLI VARIATIONS SHEET MUSIC PDF

Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0.

Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab. Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi. Aktiviti 2 Indwks indeks diskriminasi bagi setiap item ujian berikut: Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan?

Contoh Pengiraan Tov Spm Documents. Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk diskriminawi soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan.

Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah. Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah.

A, B dan E; pengganggu lemah: Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut. Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah.