Kenty PDF

LEGISLAȚIE / ORGANIZARE ANPIS Ordonanţă de urgenţă Nr/ privind 52/, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. . gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului. definite în Legea nr/ privind asistenţa socială. . locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute de prezenta lege;. / al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie privind . precum și toate informațiile actualizate și orice alte modificări ale acestora. . pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.

Author: Gogami Salmaran
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 10 February 2018
Pages: 144
PDF File Size: 5.4 Mb
ePub File Size: 9.32 Mb
ISBN: 388-1-92354-494-6
Downloads: 22580
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dazil

Femeile condamnate la pedeapsa inchisorii executa aceasta pedeapsa separat de condamnatii barbati.

Legea Nr.244 din 05.12.2011

Nerespectarea hotararilor judecatoresti, prin sustragerea de la executarea masurilor de siguranta prevazute in art. Cand fapta prevazuta in alin.

Daca prin fapta prevazuta la alin. Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme si care au fost intrebuintate loocuintei atac. Daca cel care a savarsit fapta declara mai inainte de punerea in miscare a actiunii penale fata de persoana in contra careia s-a facut denuntul sau plangerea, ori impotriva careia s-au produs probele, ca denuntul, plangerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art.

HG nr. / privind aprobarea Programului-pilot Locuinte sociale pentru comunitatile de romi

Legaturi rapide Codul Fiscal. Daca vreuna dintre faptele prevazute in acest articol este savarsita de catre un angajat al cailor ferate, la maximul pedepsei prevazute pentru fapta comisa se poate adauga un spor pana la 2 ani, fara a se putea depasi maximul general al pedepsei. In cazul aplicarii concomitente a dispozitiilor cu privire la circumstante agravante, recidiva si concurs de infractiuni, pedeapsa inchisorii nu poate depasi 25 de ani, daca maximul special pentru fiecare infractiune este de 10 ani sau mai mic, si 30 de ani, daca maximul special pentru cel putin una dintre infractiuni este mai mare de 10 ani.

Instigarea publica si apologia infractiunilor. We are one of the leading Financial instrument providers with offices across Europe. Anexa 16 Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, in sprijinul unei invinuiri nedrepte, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

  ACCESS VBA FOLLOWHYPERLINK PDF

Daca in cursul incaierarii s-a cauzat o vatamare grava integritatii corporale sau sanatatii unei persoane, cel care a savarsit aceasta fapta se pedepseste pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se reduce cu un an. La scaderea pedepsei executate in intregime sau in parte, ori, dupa caz, la contopirea pedepselor, se aplica dispozitiile privitoare la pedeapsa inchisorii, fara a se tine seama daca una din pedepse se executa la locul de munca.

Folosirea fara drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tarii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Nu se pedepseste persoana care, savarsind fapta prevazuta in alin.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Faptele prevazute in alin. Codul de procedura fiscala. La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecaruia la savarsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. Actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a implinit varsta de 15 ani se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. Sectiunea I Pedepsele actuualizata.

Reabilitarea nu are ca urmare obligatia de reintegrare in functia din care infractorul a fost scos in urma condamnarii ori de rechemare in cadrele permanente ale fortelor armate sau de redare a gradului militar pierdut. Continutul pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice.

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.

Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor de pana la 10 ani, iar in cazul amenzii se poate aplica un lociintei de cel mult doua treimi din maximul special.

Prin “functionar” se intelege persoana mentionata in alin. Conditiile de aplicare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. De asemenea, constituie furt luarea in conditiile alin.

Supravegherea poate fi incredintata, dupa caz, parintilor minorului, celui care l-a infiat sau tutorelui. Anularea suspendarii executarii pedepsei nu are loc, daca infractiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare. Inlocuirea raspunderii penale poate fi dispusa si in cazul concursului de infractiuni, daca pentru fiecare infractiune aflata in concurs sunt lebea conditiile de inlocuire a raspunderii penale.

  BLF278 DATASHEET PDF

Daca pirateria a avut vreuna dintre urmarile aratate in art. Cu aceeasi pedeapsa se kegea jefuirea sau insusirea sub orice forma a vreuneia dintre valorile culturale aratate in prezentul articol, de pe teritoriile aflate sub ocupatie militara. Daca fapta este savarsita prin folosire de violente, de arme sau de alte instrumente ori de catre doua sau mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 8 ani. Sectiunea II Circumstantele atenuante si agravante.

Revocarea suspendarii conditionate nu are loc decat in cazul cand, in cursul termenului de incercare, condamnatul savarseste din nou infractiunea de abandon de familie.

Legislație

Contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente savarsite de persoana fizica. Legea 85 privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat.

Falsificarea de actualizxta sau alte produse Art. Cand legea prevede pedeapsa amenzii fara a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult un an, minimul special al amenzii este de lei si maximul special de Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu impacarea se face numai de reprezentantii lor legali.

Nu constituie o circumstanta agravanta imprejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o in momentul savarsirii infractiunii. Sectiunea I Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare. Aceasta masura poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii. Daca pierderea bunului pentru patrimoniul sau pentru fondul prevazut in alineatul precedent a fost pricinuita prin savarsirea unei fapte care constituie prin ea insasi o alta infractiune, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru infractiunea locuiintei, al carei maxim se majoreaza cu 3 ani.

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii su Sursa: Ordin 50